Borgerwijk Inplantingsplan

Planning

Intensief voortraject

De voorbije tijd werden er al verschillende participatiesessies georganiseerd met onder meer de vzw Borgerstein, het consortium Bergesteyn, de erfgoedraad, de gemeente Sint-Katelijne-Waver en tal van betrokkenen die al wilden meedenken over een waardevolle invulling van deze bijzondere plek. Ook organisaties en burgers uit de buurt konden hun stem daarbij laten horen. Hoewel deze werkwijze in de coronaperiode heel wat uitdagingen met zich meebracht, hebben we doorgezet en waar mogelijk naar alternatieve participatiemethoden gezocht. Die aanpak wordt de komende tijd verdergezet, zodat alle belanghebbenden maximaal betrokken blijven.

Toekomstplannen

De herontwikkeling van het seminariegebouw zal gefaseerd gebeuren. Eerst wordt de achterbouw afgebroken en vervangen door nieuwbouwappartementen en ondergrondse parkeerruimte. Alles wordt in het werk gesteld om het project volgens het geplande tijdsbestek af te ronden en de omwonenden hierbij zo nauw mogelijk te betrekken. De ontwikkelaars en de aannemer kunnen echter te maken krijgen met factoren waar zij niet altijd controle over hebben. De bouwtermijn voor het gehele project wordt vandaag geschat op 4 tot 5 jaar.

Minder hinder

We zijn ons er ten volle van bewust dat de bouwwerken, die uitgevoerd dienen te worden om Borgerwijk te realiseren, helaas gepaard kunnen gaan met overlast voor de (buurt)bewoners. We doen er uiteraard alles aan om deze te beperken tot het minimum, vaak in overleg met de gemeente. Ondervindt u toch hinder? Laat het ons dan via borgerstein@vanhout.be weten, zodat wij het nodige kunnen doen om deze te minimaliseren.

FAQ

Tijdens het ontwikkelingstraject worden bepaalde termen gebruikt die misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Hieronder vindt u alvast een lijstje met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust via info@borgerwijk.be

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project en vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Deze vergunning omvat drie luiken:

– Milieuvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

– Stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen

– Verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden

De aanvragen voor grootschalige vergunningsplichtige projecten die eveneens de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten inhouden, worden samen ingediend en aan één openbaar onderzoek onderworpen. Na de collectieve adviesronde volgt één beslissing bij één en dezelfde bevoegde overheid.

De bevoegde overheid organiseert een openbaar onderzoek en geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een omgevingsvergunning te uiten. Via een grote gele affiche maakt de aanvrager van een omgevingsvergunning zijn aanvraag openbaar. Het bericht moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn. Het stadsbestuur hangt op zijn beurt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het stadhuis en het districtshuis. Daarnaast brengt het bestuur de eigenaars van de aanpalende percelen schriftelijk op de hoogte van de aanvraag.

In het digitale Omgevingsloket kan u als burger of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen heeft u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kan ook gebruik maken van een federaal token. Alle Vlaamse gemeenten hebben de digitale omgevingsvergunning ingevoerd. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

In april 2017 ging VZW Borgerstein op zoek naar enkele kwalitatieve partners die van de
Borgerstein site een aangename, groene en levendige Borgerwijk kon maken.  Na een lange procedure werd via een concurrentiedialoog het Consortium Bergesteyn* als winnaar uit de bus gekomen. Het team van van ontwikkelaars, aannemers, architecten, studiebureaus en een erfgoedspecialist kreeg een dubbele opdracht: de nieuwe infrastructuur voor de zorg bouwen én tevens een nieuwe invulling geven aan het seminariegebouw en de omliggende gronden.

Het ontwerp van de toekomstige Borgerwijk focust zich in eerste instantie op kwalitatieve zorgvoorzieningen in een nieuwe campus. Vervolgens wordt het programma uitgebreid met een
gevarieerd residentieel aanbod voor jong en oud. Het bestaande seminariegebouw wordt gedeeltelijk gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. Ook het park wordt grondig opgefrist
en opengesteld als centrale ontmoetingsruimte voor alle buurtbewoners.

Traject

Timeline

2017
2017

Opstart Plannen & Partnerships

 • Vzw Borgerstein op zoek naar enkele kwalitatieve partners om van de Borgerstein-site een groene en levendige Borgerwijk te maken.
 • Consortium Bergesteyn komt als winnaar uit de bus.
2018
2018

Toekomststudies

 • Studies met betrekking tot mogelijkheden en toekomstperspectieven.
2019
2019

Verkavelingsvergunning & Bouw Zorgvoorzieningen

 • Indienen verkavelingsvergunning.
 • Start bouw van nieuwe voorziening voor ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap.
2020
2020

Omgevingsvergunning, Herbestemming & Toekomsttrajecten

 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning assistentiewoningen.
 • Studie herbestemmingsmogelijkheden van voormalig Sint-Jozefseminarie en huidige zorgvoorziening van vzw Borgerstein.
 • Toekomsttraject ‘Zorg voor erfgoed’.
 • Toekomsttraject ontsluiting en herwaardering van het park en opstart beheersplan park.
 • Informatie rond de transitie van Borgerstein naar Borgerwijk.
 • Uitnodiging van buurtbewoners Pasbrug en iedereen met een connectie met de plek om in dialoog te gaan over de toekomst van Borgerwijk.
2021
2021

Opstart Verkoop – Voorjaar 2021

2021

Assistentiewoningen, Sint-Jozefseminarie & Zorgvoorzieningen

 • Bouw van nieuwe assistentiewoningen.
 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning Sint-Jozefseminarie en huidige zorgvoorziening van vzw Borgerstein.
 • Ingebruikname van nieuwe zorgvoorziening voor ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap.
 • Eerste fase bouwwerken voormalig Sint-Jozefseminarie en huidige zorgvoorziening van vzw Borgerstein.
2022
2022

Park & Seminariegebouw

 • Verbeteringswerken van het park.
 • Uitvoering werken seminariegebouw.
2022

Fase 2: Nieuwbouw Noord

 • Nieuwbouw Noord: ca. 120 appartementen + buurtwinkel (voorjaar 2023 – najaar 2024)
2022

Fase 2: Kapel & Voorbouw

 • Fase 2: renovatie voorbouw en kapel: cohousing, kribbe, dokterspraktijk, horeca, STUDIO BORGERSTEIN,… (voorjaar 2022 – najaar 2024)
2024
2024

Fase 3: Nieuwbouw Zuid

 • Nieuwbouw Zuid: ca. 80 appartementen (voorjaar 2024 – voorjaar 2026)