FAQ

Tijdens het ontwikkelingstraject worden bepaalde termen gebruikt die misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Hieronder vindt u alvast een lijstje met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust via info@borgerwijk.be

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project en vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Deze vergunning omvat drie luiken:

– Milieuvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

– Stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen

– Verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden

De aanvragen voor grootschalige vergunningsplichtige projecten die eveneens de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten inhouden, worden samen ingediend en aan één openbaar onderzoek onderworpen. Na de collectieve adviesronde volgt één beslissing bij één en dezelfde bevoegde overheid.

De bevoegde overheid organiseert een openbaar onderzoek en geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een omgevingsvergunning te uiten. Via een grote gele affiche maakt de aanvrager van een omgevingsvergunning zijn aanvraag openbaar. Het bericht moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn. Het stadsbestuur hangt op zijn beurt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het stadhuis en het districtshuis. Daarnaast brengt het bestuur de eigenaars van de aanpalende percelen schriftelijk op de hoogte van de aanvraag.

In het digitale Omgevingsloket kan u als burger of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen heeft u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kan ook gebruik maken van een federaal token. Alle Vlaamse gemeenten hebben de digitale omgevingsvergunning ingevoerd. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

In april 2017 ging VZW Borgerstein op zoek naar enkele kwalitatieve partners die van de
Borgerstein site een aangename, groene en levendige Borgerwijk kon maken.  Na een lange procedure werd via een concurrentiedialoog het Consortium Bergesteyn* als winnaar uit de bus gekomen. Het team van van ontwikkelaars, aannemers, architecten, studiebureaus en een erfgoedspecialist kreeg een dubbele opdracht: de nieuwe infrastructuur voor de zorg bouwen én tevens een nieuwe invulling geven aan het seminariegebouw en de omliggende gronden.

Het ontwerp van de toekomstige Borgerwijk focust zich in eerste instantie op kwalitatieve zorgvoorzieningen in een nieuwe campus. Vervolgens wordt het programma uitgebreid met een
gevarieerd residentieel aanbod voor jong en oud. Het bestaande seminariegebouw wordt gedeeltelijk gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. Ook het park wordt grondig opgefrist
en opengesteld als centrale ontmoetingsruimte voor alle buurtbewoners.

Traject

Timeline

2017
2017

Opstart Plannen & Partnerships

 • Vzw Borgerstein op zoek naar enkele kwalitatieve partners om van de Borgerstein-site een groene en levendige Borgerwijk te maken.
 • Consortium Bergesteyn komt als winnaar uit de bus.
2018
2018

Toekomststudies

 • Studies met betrekking tot mogelijkheden en toekomstperspectieven.
2019
2019

Verkavelingsvergunning & Bouw Zorgvoorzieningen

 • Indienen verkavelingsvergunning.
 • Start bouw van nieuwe voorziening voor ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap.
2020
2020

Omgevingsvergunning, Herbestemming & Toekomsttrajecten

 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning assistentiewoningen.
 • Studie herbestemmingsmogelijkheden van voormalig Sint-Jozefseminarie en huidige zorgvoorziening van vzw Borgerstein.
 • Toekomsttraject ‘Zorg voor erfgoed’.
 • Toekomsttraject ontsluiting en herwaardering van het park en opstart beheersplan park.
 • Informatie rond de transitie van Borgerstein naar Borgerwijk.
 • Uitnodiging van buurtbewoners Pasbrug en iedereen met een connectie met de plek om in dialoog te gaan over de toekomst van Borgerwijk.
2021
2021

Opstart Verkoop Residentie Philyra – Voorjaar 2021

2021

Assistentiewoningen, Sint-Jozefseminarie & Zorgvoorzieningen

 • Bouw van nieuwe assistentiewoningen.
 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning Sint-Jozefseminarie en huidige zorgvoorziening van vzw Borgerstein.
 • Ingebruikname van nieuwe zorgvoorziening voor ouderenzorg en zorg voor mensen met een handicap.
2022
2022

Eerste opleveringen & huisvesting

 • Oplevering Residentie Philyra en assistentiewoningen.
 • Tijdelijke ingebruikname seminariegebouw door 35 Oekraïense vluchtelingen.
 • Verhuis laatste leefgroepen van vzw Borgerstein naar nieuwe gebouwen en inclusieprojecten in Stad Mechelen.
2023
2023

Park & Seminariegebouw

 • Start beheerswerken park.
 • Verkrijgen omgevingsvergunning Sint-Jozef seminarie.
2023

Nieuwbouwappartementen

 • Start bouw Residentie Arcus en Hortus: ca. 120 appartementen + buurtwinkel (najaar 2023 – voorjaar 2025).
2023

Kapel & Seminariegebouw

 • Start renovatie seminariegebouw en kapel: kribbe, dokterspraktijk, horeca, STUDIO BORGERSTEIN,… (najaar 2023 – najaar 2024).
2024
2024

Nieuwbouwappartementen

 • Start bouw Residentie Claustrum, Domus en Ecclesia: ca. 80 appartementen (najaar 2024 – najaar 2026).