De ziel van de plek, vervat in stenen

De gebouwen op de Borgersteinsite weerspiegelen de identiteit van deze plek. Ine Vanherck, projectontwikkelaar bij Vanhout Projects, vertelt wat daar zo uitzonderlijk aan is.

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN DEZE GEBOUWEN?

“Deze site werd in de crisisjaren, begin dertiger jaren van vorige eeuw, met beperkte middelen gebouwd. Eenvoud, soberheid troef dus. En toch vind je hier ‘versieringen’ door kleurverschillen en patronen die in het gevelbeeld zijn verwerkt. Hier kan je uren naar kijken, hoe gevoelens door enkele wederkerende, eenvoudige vormen worden veruitwendigd. Krachtig gewoonweg.”

HOE KOMT DE ZIEL VAN DE PLEK TOT UITING OP DE BORGERSTEIN-SITE?

“De ziel is er natuurlijk één vanuit ons rooms-katholiek, collectief geheugen. Dienstbetoon, help elkander, behandel je medemens zoals je zelf behandeld wil worden, … Het is een mooie uitdaging om deze ziel te vertalen naar woonvormen die het samenleven en het samen voor elkaar zorgen evenzeer stimuleren. Het is en blijft een plek waar iedereen geluk kan vinden in het samenwonen op deze bijzondere plek.”

“Hier kan je uren naar kijken, hoe gevoelens door enkele wederkerende, eenvoudige vormen worden veruitwendigd. Krachtig gewoonweg. (Ine Vanherck, projectontwikkelaar bij Vanhout Projects)