Seminariegebouw

Door historische elementen, zoals de kapel en de gevel, te behouden en met respect te renoveren, zal de belangrijke erfgoedwaarde van de site ook in de toekomst bewaard blijven.

Historische basis, frisse wind

Het voormalige Sint Jozefseminarie heeft een belangrijke erfgoedwaarde. Enkele erfgoedspecialisten brachten de historische elementen in kaart: denk aan de kapel, de gevel, de glasramen, de kruisweg, … Deze elementen blijven behouden en worden met het nodige respect gerenoveerd.

Geen slapende woonwijk maar een bruisende buurt

Borgerwijk wordt een nieuwe wijk in een bestaande omgeving. Een nieuw stukje dorpscentrum, waar mensen niet alleen kunnen wonen, maar ook wandelen, fietsen, ontspannen, boodschappen doen,…

Het openzetten van de – tot nu toe relatief gesloten – site, brengt een frisse gemeenschapsdynamiek tot stand waarbij tal van buurtondersteunende functies ervoor zorgen dat Borgerwijk geen slapende woonwijk wordt. Deze niet-residentiële functies, die bijdragen tot een bruisende wijk, concentreren zich vooral in het nog te renoveren seminariegebouw.

Het seminariegebouw blijft, dankzij de invulling met niet-residentiële functies, zowel fysiek als functioneel het gezicht van de site

Toekomstplannen

Voor de herbestemming van het seminariegebouw zijn er concrete plannen voor een kinderdagverblijf, een medische groepspraktijk en een middelbare school (De MET).

Momenteel huist STUDIO BORGERSTEIN – het kunstatelier van vzw Borgerstein – in de passerelle tussen het seminariegebouw en de kapel. Er wordt nog gekeken naar de ideale plek waar de kunstenaars zich permanent kunnen settelen.

In een van de nieuwe gebouwen, Residentie Hortus, wordt een buurtsupermarkt van Carrefour ondergebracht.

Ideeën?

De voorbije jaren werden er al verschillende participatiesessies georganiseerd met tal van betrokkenen die wilden meedenken over een waardevolle invulling van deze bijzondere plek. Ook organisaties en burgers uit de buurt konden hun stem daarbij laten horen. Ideeën voor verdere invullingen zijn ook zeker welkom via info@borgerwijk.be