Historische basis, frisse wind

Wonen, werken en leven op een erfgoed-plek is best bijzonder: het is kiezen voor de toekomst met respect voor het verleden. Borgerwijk is altijd een plek van en voor een community geweest. Eerst gesloten en sacraal als seminarie, later zorgend en sociaal met Borgerstein vzw. Vandaag wil Borgerwijk een open, toegankelijke plek zijn waar bewoners, ondernemerschap, zorg, creativiteit en natuur samenkomen op de fundamenten van de geschiedenis.

Met dezelfde bezieling toont het project een boeiende combinatie van historische en hedendaagse architectuur, een mooi evenwicht tussen publieke en privéruimte en een verrijkende diversiteit van bewoners en functies. Zo biedt Borgerwijk ruimte aan residentiële appartementen, kantoren,seniorenflats, cohousing initiatieven, horeca en een kinderdagverblijf. Bovendien wordt de site omarmd door de natuur, wat het gevoel van connectie met de plek versterkt.

ZORGEN EN WONEN; HAND IN HAND

Jan Gysen is ondervoorzitter van het bestuur van Borgerstein vzw en de bezieler van de site. Al ruim 33 jaar volgt hij Borgerstein vzw op de voet en zag hij al de enorme mogelijkheden van dit monumentale gebouw. “Borgerstein evolueerde doorheen de jaren. De residentiële opvang voor personen met een beperking, de dagopvang, de sociale tewerkstelling in het maatwerkbedrijf en het permanente verblijf voor ouderen in het woonzorgcentrum. Ik heb dingen zien veranderen in een gebouw dat de opmars van de dienstverlening niet kon volgen, ondanks het grote potentieel.”

n 2013 hakten de leden van het bestuur de knoop door. “We kozen voor complete vernieuwing. Door gebruik te maken van de omliggende gronden en te gaan voor een nieuwe bestemming van het seminariegebouw, kwam een hele nieuwe wijk in beeld: eentje waar zorg, wonen, werken en beleven hand in hand gaan.”

INCLUSIE ALS VERBINDENDE KRACHT

Gysen pleit voor het integreren van diverse woon- en zorgfuncties op één site. Door deze realisatie krijgt de inclusiegedachtenog meer gestalte, meent hij. “Dit is een echte weerspiegeling van de maatschappij. Het is een bevestiging voor mensen met een beperking, ouderen of wie dan ook, dat zij erbij horen en dat zij ertoe doen. Dat ismeteen ook een verrijking voor de hele wijk. Eigenlijk zetten we hier al een hele tijd op in en dat willen met onze nieuwe plannen meer dan ooit blijven doen…”

VERRIJKING VOOR IEDEREEN

Volgens Gysen is het een geweldige kans als je hier kunt wonen en leven. “Het is een rijkdom als je als mens met dit alles in aanraking kan komen. Naast het sociale aspect is ook de rust die deze open groene plek met zich meebrengt enorm waardevol.” Je hebt het park, dat opgewaardeerd en publiek ontsloten wordt, als het ware in je achtertuin. “Maar in Borgerwijk profiteer je ook van stedelijke voordelen”, meent Gysen. “De wijk Nekkerspoel grenst vlak aan ons domein. Zo ben je in minder dan tien minuten aan Station Mechelen. Dit is een nieuwe woonvorm met alle comfort.”

RIJK VERLEDEN MET EEN MOOIE TOEKOMST

De bestaande structuur van het imposante Sint-Jozefseminarie wordt vernieuwd met respect voor de geschiedenis. Historische elementen blijven bestaan en worden, waar nodig, respectvol gerenoveerd. De klassieke componenten krijgen ondersteuning van nieuwe gebouwen. Door oud en nieuw samen te voegen creëren we een architecturaal unieke ruimte waarin de connectie met de plek en met elkaar centraal staat.

VAN BORGERSTEIN NAAR BORGERWIJK

Borgerstein wordt Borgerwijk; een verbindend verhaal waarbij gebouw(en), invulling(en), doorzichten, doorsteken en herontwikkeling hand in hand gaan om te resulteren in de bijzondere identiteit van Borgerwijk. Zo worden er aangepaste faciliteiten voor Borgerstein vzw voorzien, komt er een frisse herbestemming voor het seminariegebouw en herwaarderen we het park. We creëren een plek waar je tot rust kan komen en verbinding met jezelf en met elkaar kan vinden. Voel je thuis in Borgerwijk.