Borgerwijk Sint-Katelijne-Waver Impressie Lot 4

Nieuw openbaar onderzoek gestart

Donderdag 1 december startte opnieuw een openbaar onderzoek over de herbestemming van het seminariegebouw. Het consortium Bergesteyn liet daarom verschillende studies en analyses uitvoeren die de meerwaarde van de nieuwe site moeten aantonen.

Consortium Bergesteyn diende op 3 december 2021 een eerste vergunningsaanvraag in en verkreeg afgelopen voorjaar van de gemeente deze vergunning. Maar de buurt stelde zich vragen bij die plannen.  Het nieuwe openbaar onderzoek is dan ook een gevolg van die bezorgdheden.

De gemeente liet gisteren speciale affiches plaatsen op de site van Borgerwijk. Daarmee brengt de gemeente de buurt op de hoogte dat het openbaar onderzoek officieel is gestart. Om zowel de buurtbewoners als de deputatie van de provincie Antwerpen te overtuigen van de meerwaarde van het project, heeft het consortium Bergesteyn de voorbije maanden bijkomende analyses en studies laten uitvoeren door een gespecialiseerd studiebureau.

De studies zijn vrij en openbaar te raadplegen bij de gemeente tot eind december. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be .

Mocht u toch nog bijkomende vragen hebben over de resultaten of de stand van zaken van het project, dan kunt u ten allen tijde bij ons terecht voor een een-op-eengesprek.

Ondertussen buigt de deputatie zich over het project. Ten laatste eind januari zal er een beslissing vallen over de vergunning van het seminariegebouw.