STUDIO BORGERSTEIN

Op de site van Borgerwijk, onder de vleugels van vzw Borgerstein, ondersteunt STUDIO BORGERSTEIN, kunstenaars met een beperking én een bijzondere gave. Sinds de opstart in 2009 is de STUDIO uitgegroeid tot een artistieke werkplek en platform. Ook in de toekomst zal het kunstatelier een waardige plaats blijven innemen in Borgerwijk.

Coördinator van STUDIO BORGERSTEIN, André Arnold, vertelt ons meer over de beginjaren van STUDIO BORGERSTEIN,  zijn toekomstvisie en alles daartussenin.

Voor we in de geschiedenis duiken, wat is STUDIO BORGERSTEIN?

André Arnold: STUDIO BORGERSTEIN is een artistieke werkplek voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Maar op de eerste plaats creëren we werkplaatsen waar de  kunstenaars hun werk kunnen doen. We geven ruimte, we geven materiaal, we geven advies, we motiveren en we geven exposure. Zo kunnen de kunstenaars creëren in hun eigen ruimte, maar wordt hun werk ook naar buiten gebracht en krijgen de kunstenaars de waardering die ze verdienen.

“We geven ruimte, we geven materiaal, we geven advies, we motiveren en we geven exposure.”


Terug naar de start van STUDIO BORGERSTEIN, hoe is het atelier ontstaan?

André Arnold: Ikzelf ben al sinds 1977 verbonden aan de vzw Borgerstein, een organisatie voor de opvang van mensen met een mentale beperking, ouderenzorg en mensen die moeite hebben om een plek te vinden op de normale arbeidsmarkt.

In 2009, op dat moment was ik algemeen directeur van Borgerstein vzw, deed ik regelmatig rondgangen in de werking en kwam zo ook regelmatig in de, wat wij noemen, bezigheidsateliers. In een van die ateliers deden bewoners aan kleuren, schilderen, … . Maar ik zag dat er een aantal mensen waren die op een meer artistieke manier creatief waren, meer dan enkel als bezigheid.

Zo is het idee ontstaan om binnen de grote bezigheidsateliers, een apart artistiek atelier op te starten. We zijn begonnen met enkele tafels waar een vijftal mensen, die er nog steeds zijn, konden starten met persoonlijke begeleiding. Met meer en beter materiaal konden ze daar hun ding doen op artistiek vlak. Zo is STUDIO BORGERSTEIN verder gegroeid en zijn we verhuisd naar een eigen apart atelier.Mag iedereen zich aansluiten als kunstenaar of hanteren jullie een bepaalde selectieprocedure?

André Arnold: Iedereen kan zich aanmelden. Ze mogen langskomen met hun tekeningen, we bekijken deze samen en in principe mogen ze direct starten. Het is wel de bedoeling dat ze niet storend zijn voor de andere kunstenaars, ze moeten zelfstandig kunnen werken en regelmatig komen.

Na een periode van maximaal 6 maanden evalueren wij. We kijken of ze evolutie hebben gemaakt in hun werk en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Als ze slagen in hun proeftijd, krijgen ze een vast contract.


Hoe ziet u de toekomst voor STUDIO BORGERSTEIN?

Wat ik met het atelier wil bereiken, is enerzijds om het talent samen met de mensen verder te ontwikkelen, zodat ze kunnen groeien naar een kunstenaarschap. We zullen hen daarbij helpen met materiaal en techniek. Anderzijds willen we ook dat hun kunst bekend wordt.

We organiseren exposities, nemen deel aan kunstwedstrijden en treden op als manager van de kunstenaar. We willen hun kunst naar buiten brengen en ervoor zorgen dat het op het kunstplatform terechtkomt, zodat het publiek kan zien welke kunstenaars zij zijn.  

“Het gaat niet over de handicap, het gaat over het talent.”

Tegenwoordig zijn sociale media en onze website heel belangrijke platforms geworden. Op de website worden ook alle kunstenaars met biografie vermeld. Het is de kunstenaar zelf die kiest wat er in zijn biografie staat en in principe staat er niets in over de handicap. Het gaat niet over de handicap, het gaat over het talent.


Om af te sluiten, op welke manier kunnen we de STUDIO steunen?

Het gaat vooral om het steunen van de kunstenaars. Dat kan in eerste instantie door kunst te kopen en door ons de kans te bieden om werken te tonen, zodat we meer exposities kunnen krijgen, of door ons te steunen met een gift.

Niet onbelangrijk om te weten, hier beschouwen we de mensen die komen werken als kunstenaars. We maken met hen een overeenkomst waarbij wij ruimte, licht, materiaal, begeleiding, enzovoort bieden, en in ruil daarvoor geven ze tijdelijk hun auteursrechten aan ons. Ze behouden echter wel de auteursrechten op alle werken die ze hier maken.

Wat ons uniek maakt, is dat de opbrengst van de verkoop van de kunstwerken niet integraal naar het atelier gaat. Het is hun werk, dus het atelier krijgt een commissie en de rest gaat naar hun persoonlijke portemonnee.

Graag meer weten over STUDIO BORGERSETEIN? Neem een kijkje op www.studioborgerstein.be