Borgerwijk Autodelen Cambio

Toekomstbestendige & slimme mobiliteit


“1 Deelwagen vervangt maar liefst 13 privéwagens, dat voordeel is gigantisch.”
Ward Peeters, Vanhout Projects

Mobiliteit is vandaag een hot topic. Er werd dan ook gezocht naar oplossingen om de bijhorende uitdagingen aan te pakken. In Borgerwijk wordt ingezet op duurzame mobiliteit: deelwagens en fietsenstallingen worden aangevuld met voldoende parkeergelegenheid boven- en ondergronds. Alle parkeerplaatsen zullen voorzien worden van uitrusting voor elektrische laadinfrastructuur. Ook op de bovengrondse buurtparking komen enkele laadpunten. Om mensen warm te maken om de wagen wat meer aan de kant te laten staan, wil de NV Bergesteyn in Borgerwijk de drempel voor alternatieve vervoersmiddelen verlagen. Dat gebeurt door eenvoudige ingrepen die meteen een impact hebben op de omgeving.

“We hebben er heel bewust voor gekozen om een veilige en grote fietsenstalling bovengronds te plaatsen, centraal gelegen op de site. Op die manier kunnen bewoners heel snel hun fietsen nemen voor korte en middellange afstanden. Ook voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, zal er voldoende plaats zijn. De autoparkeerplaatsen voor de bewoners van het project hebben we dan weer bewust ondergronds voorzien.” Ward Peeters van Vanhout Projects is ervan overtuigd dat mensen sneller de fiets zullen nemen in plaats van de wagen.

Natuurlijk kan je in bepaalde omstandigheden moeilijk om de wagen heen. Maar ook voor die momenten, wordt een alternatief aangeboden in de vorm van deelwagens. In totaal zullen er drie deelwagens van Cambio ter beschikking gesteld worden aan de bewoners en de buurt. Dat lijkt op het eerste gezicht niet veel, maar als je weet dat een deelwagen maar liefst 13 privéwagens kan vervangen, dan is het voordeel gigantisch. De nabijheid van een deelwagen vermindert de noodzaak tot het hebben van een tweede wagen, die vaak maar sporadisch wordt gebruikt. De deelwagens komen bovengronds te staan op de centrale parking vooraan, zodat ze niet alleen eenvoudig bereikbaar zijn voor de toekomstige bewoners, maar net zozeer voor andere omwonenden.

Meer weten over de deelwagens van Cambio? Lees er alles over op www.cambio.be