Blog

Borgerstein park en vijver

Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Hoe werkt bronbemaling? Vooraleer er met het uitgraven van de bouwput gestart kan worden, moet het grondwater plaatselijk weggepompt worden. Met het Borgersteinpark en de vijver in de buurt is het opportuun om extra bedachtzaam te werk te gaan.

+ Lees meer