Blog

Fase 1 van Metamorfose Borgerstein-park

Ontwerpbureau Pauwels staat in voor de grondige opfrisbeurt van het Borgerstein-park. Zij zullen er, samen met de Gemeente, Regionaal landschap Rivierenland en het Agentschap Natuur en Bos, voor zorgen dat de natuur weer welig kan tieren en het park weer een echte ontmoetingsplek wordt.

+ Lees meer
Borgerstein park en vijver

Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Hoe werkt bronbemaling? Vooraleer er met het uitgraven van de bouwput gestart kan worden, moet het grondwater plaatselijk weggepompt worden. Met het Borgersteinpark en de vijver in de buurt is het opportuun om extra bedachtzaam te werk te gaan.

+ Lees meer
Bewust duurzaam wonen in Borgerwijk

Verlaagd btw-tarief 6%

U vernam het misschien al in de actualiteit: eind december 2020 maakte de federale overheid de nieuwe fiscale regeling bekend waarbij groen licht werd gegeven voor het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw. Ook Borgerwijk komt hiervoor in aanmerking.

+ Lees meer