Blog

STUDIO BORGERSTEIN

Coördinator van STUDIO BORGERSTEIN, André Arnold, vertelt ons meer over de beginjaren van STUDIO BORGERSTEIN, zijn toekomstvisie en alles daartussenin.

+ Lees meer

Beweging in Borgerwijk

Lineaire vs Circulaire economie Momenteel leven we in een lineaire economie, waar grondstoffen hun waarde verliezen zodra ze worden gebruikt om een product te creëren.

+ Lees meer

Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm

Middelbare school De MET heeft recent een vergunning aangevraagd voor enkele gerichte verbouwingen aan een deel van het Seminariegebouw zodat ze er op termijn hun intrek kunnen nemen.

+ Lees meer

Fase 1 van Metamorfose Borgerstein-park

Ontwerpbureau Pauwels staat in voor de grondige opfrisbeurt van het Borgerstein-park. Zij zullen er, samen met de Gemeente, Regionaal landschap Rivierenland en het Agentschap Natuur en Bos, voor zorgen dat de natuur weer welig kan tieren en het park weer een echte ontmoetingsplek wordt.

+ Lees meer
Borgerstein park en vijver

Een droge bouwput dankzij bronbemaling

Hoe werkt bronbemaling? Vooraleer er met het uitgraven van de bouwput gestart kan worden, moet het grondwater plaatselijk weggepompt worden. Met het Borgersteinpark en de vijver in de buurt is het opportuun om extra bedachtzaam te werk te gaan.

+ Lees meer